Platforma Pomoc Online - PZU.pl

Logowanie

Platforma Pomoc Online

Platforma Pomoc Online to internetowy serwis, utworzony w 2011 roku, którego głównym zadaniem jest wymiana informacji między podmiotami występującymi w charakterze wystawcy lub oferenta. Rolą wystawców jest zamieszczenie informacji o pojazdach i innych rzeczach ruchomych, rolą oferentów jest wycena wraz z propozycją odkupu lub realizacji usługi związanej z przedmiotem oferty. Za pośrednictwem Platformy PPO naszym partnerom pomagamy uzyskać:

 • oferty kupna i sprzedaży aut i innych przedmiotów ruchomych,
 • oferty realizacji i pozyskania zleceń napraw aut i innych przedmiotów ruchomych,
 • oferty realizacji i pozyskania zleceń transportu aut i innych przedmiotów ruchomych,
 • oferty realizacji i pozyskania zleceń utylizacji aut i innych przedmiotów ruchomych,
 • rynkową wycenę usług, pojazdów i innych przedmiotów ruchomych.

Rozwiązania obsługowe i technologiczne stosowane w serwisie dopasowywane są do warunków i oczekiwań wszystkich interesariuszy Platformy PPO, do których wlicza się:

 • poszkodowanych w szkodach komunikacyjnych i majątkowych
 • zakłady ubezpieczeń
 • rzeczoznawców niezależnych
 • przedsiębiorstwa Car Fleet Management
 • firmy wyspecjalizowane w obrocie pojazdami samochodowymi
 • stacje demontażu i kasacji pojazdów
 • zakłady naprawcze
 • dostawców części samochodowych
 • przedsiębiorstwa transportowe i pomoce drogowe

Aktualności